Έχεις επιχείρηση; Υποστήριξέ μας

social-640x480

Προτρέπουμε τη συμμετοχή και τη στήριξη των εταιρειών και των ανεξάρτητων επιχειρηματιών στην Τράπεζα Χρόνου στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Η συνεργασία αυτή θα αποτελέσει ένα επιπλέον βήμα στην αντιμετώπιση των κοινωνικών ζητημάτων, στην προαγωγή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και στη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής.

Παράλληλα, η εταιρεία και οι ανεξάρτητοι επιχειρηματίες θα αποκομίσουν σημαντικά ωφέλη:

  • Ο διάλογος και η συνεργασία με τα μέλη της τοπικής κοινότητας προσφέρει μια καλύτερη εικόνα για τους πιθανούς επιχειρηματικούς κινδύνους και την αξιολόγηση και διαχείριση αυτών.
  • Η οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ της επιχείρησης και του εξωτερικού της περιβάλλοντος, μέσα από τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών για τα ζητήματα κοινωνικής ευθύνης της εταιρείας, βελτιώνουν την εικόνα και την εταιρική φήμη.
  • Η συστηματική και ολοκληρωμένη διαχείριση της κοινωνικής ευθύνης εξασφαλίζει μακροχρόνια ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις αγορές.