Όροι Συμμετοχής

1. Βασική αρχή της Τράπεζας Χρόνου είναι η αμοιβαία ανταλλαγή. Η υπευθυνότητα και η ειλικρίνεια στις συναλλαγές είναι βασικοί παράγοντες επιτυχίας της Τράπεζας Χρόνου, γι’ αυτό η προσωπική επαφή είναι σημαντική.

2. Tα μέλη της Τράπεζας Χρόνου πρέπει να είναι άνω των 18 ετών. Οι ανήλικοι μπορούν να συμμετέχουν στην Τράπεζα Χρόνου μέσω του λογαριασμού χρήστη του κηδεμόνα τους. Την ευθύνη για τις συναλλαγές αναλαμβάνει ο κηδεμόνας.

3. Για την εγγραφή σας ως μέλος της Τράπεζας Χρόνου απαιτείται η χρήση έγκυρων και αληθινών στοιχείων σας. Η Τράπεζα Χρόνου  διατηρεί το δικαίωμα να μην ενεργοποιεί λογαριασμούς χρηστών με ψευδή, ανακριβή, λανθασμένα στοιχεία.

4. Για την ολοκλήρωση της εγγραφής απαιτείται ταυτοποίηση του χρήστη με αποστολή ή παράδοση αντιγράφου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

5. Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, στην περίπτωση που το προϊόν ή η υπηρεσία δε θα είναι πλέον διαθέσιμα, ο χρήστης που καταχώρησε την αγγελία έχει την υποχρέωση μέσα σε 24 ώρες να διαγράψει από το σύστημα την αγγελία του.

6. Είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας των κωδικών σας και του κωδικού πρόσβασης και είστε πλήρως υπεύθυνοι για όλες τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στο λογαριασμό σας.

7. Τα μέλη της Τράπεζας Χρόνου συναλλάσσονται μεταξύ τους και καταγράφουν τις συναλλαγές τους στον ιστότοπο της Τράπεζας Χρόνου χρησιμοποιώντας σαν μέσο συναλλαγής αποκλειστικά την Τοπική Εναλλακτική Μονάδα (Τ.Ε.Μ).

8. Τα μέλη της Τράπεζας Χρόνου αποδέχονται ότι τα στοιχεία που καταχωρούν θα είναι ορατά, μέσα από τις αγγελίες τους, από τα άλλα μέλη.

9. Η Τράπεζα Χρόνου διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί να καταχωρήσει ή/και να διαγράψει αγγελία ή λογαριασμό που έχει ρατσιστικό, φυλετικό, αντί περιβαλλοντικό, παράνομο ή προσβλητικό περιεχόμενο.

10. Οι λογαριασμοί πίστωσης και χρέωσης κάθε μέλους είναι κρυφοί και πρόσβαση σε αυτούς έχουν μόνο οι ίδιοι και οι Διαχειριστές του ιστότοπου της Τράπεζας Χρόνου.

11. Κάθε μέλος της Τράπεζας μπορεί να αποχωρήσει οποιαδήποτε στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο επιθυμεί.

12. Οι υπηρεσίες που ανταλλάσσονται είναι αχρήματες. Δε δικαιολογείται καμία ενχρήματη συναλλαγή και στην περίπτωση που οποιαδήποτε υπηρεσία απαιτεί την προμήθεια αναλώσιμων ή άλλων υλικών είναι αποκλειστική ευθύνη του λήπτη της υπηρεσίας να τα προμηθευτεί και να τα παρέχει στο μέλος που παρέχει την υπηρεσία.

13. Στον ιστότοπο δημοσιεύονται προϊόντα και υπηρεσίες των μελών του. Την αποκλειστική ευθύνη για την ποιότητα αυτών την έχουν τα συναλλασσόμενα μέλη, τα οποία εκτός των άλλων καλούνται να αξιολογήσουν τη συναλλαγή για ενημέρωση και άλλων συναλλασσόμενων.

14. Κανένα μέλος της Τράπεζας δεν είναι υποχρεωμένο να δεχτεί να κάνει μια συγκεκριμένη συναλλαγή την οποία δεν επιθυμεί, για οποιονδήποτε λόγο.

15. Ο Κοινωνικός Λειτουργός της Τράπεζας Χρόνου έχει την αρμοδιότητα να ελέγχει συμπεριφορές που δεν συνάδουν με τους σκοπούς και τους κανόνες λειτουργίας της και εφόσον κριθεί αναγκαίο θα εισηγείται το ζήτημα στους αρμόδιους της Τράπεζας Χρόνου οι οποίοι θα εξετάζουν την εκάστοτε περίπτωση.

16. Απαγορεύεται οποιαδήποτε ενέργεια παράνομη ή μη που αντίκειται στους σκοπούς και στις αρχές της Τράπεζας Χρόνου.  Η Τράπεζα Χρόνου διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει ένα λογαριασμό χρήστη που προβαίνει στις εν λόγω ενέργειες καθώς και να αρνηθεί εκ νέου την εισαγωγή του στο σύστημα.

17. Οι κάτοχοι κάρτας ωφελούμενου του προγράμματος «Κοινωνικές Δομές για τη Άμεση Αντιμετώπιση της Φτώχειας στο Δήμο Γλυφάδας» θα επιδοτούνται με 80 Τ.Ε.Μ. στο λογαριασμό τους κατά την εγγραφή, ενώ οι υπόλοιποι χρήστες θα επιδοτούνται με 20 Τ.Ε.Μ.

18. Ανά χρονικά διαστήματα η Τράπεζα Χρόνου διατηρεί το δικαίωμα να επιδοτεί με Τ.Ε.Μ. όλους τους χρήστες του συστήματος ή μόνο τους κατόχους κάρτας ωφελούμενου του προγράμματος «Κοινωνικές Δομές για την Άμεση Αντιμετώπιση της Φτώχειας στο Δήμο Γλυφάδας».

19. Για κάθε πρόβλημα που τυχόν παρουσιαστεί ή εάν υποπέσει στην αντίληψή σας παραβίαση των Αρχών λειτουργίας της Τράπεζας Χρόνου ή εάν διαπιστώσετε τη διενέργεια παραβατικών πράξεων μέσω της Τράπεζας Χρόνου οφείλετε να το αναφέρετε στους Δαχειριστές της Τράπεζας Χρόνου.

20. Οι δωρεές Τ.Ε.Μ. προς την Τράπεζα Χρόνου από τους χρήστες θα αναδιανέμονται στο σύνολό τους, σε τακτά χρονικά διαστήματα, εξ’ αδιαιρέτου προς τους χρήστες που είναι ωφελούμενοι του προγράμματος «Κοινωνικές Δομές για την Άμεση Αντιμετώπιση της Φτώχειας στο Δήμο Γλυφάδας».

21. Η Τράπεζα Χρόνου διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώσει ή να αναθεωρήσει τους παρόντες Όρους Συμμετοχής χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.