Ποιοι είμαστε

Οι Κοινωνικές Δομές για την Άμεση Αντιμετώπιση της Φτώχειας στο Δήμο Γλυφάδας αποτελούν μέρος του Σχεδίου Δράσης του Εθνικού Δικτύου Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης. Δικαιούχος φορέας είναι η αστική μη κερδοσκοπική οργάνωση «Επιστημονική Εταιρεία για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη» (ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α.) και συμπράττων φορέας ο Δήμος Γλυφάδας. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».

 

Η Τράπεζα Χρόνου είναι μια από τις πέντε Δομές (Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο, Γραφείο Διαμεσολάβησης, Κοινωνικό Συσσίτιο) του προγράμματος αυτού και αποτελεί μια προσπάθεια για τη δημιουργία ενός  δικτύου ανταλλαγής υπηρεσιών, γνώσεων και αγαθών. Βασίζεται στην κοινωνική αλληλεγγύη και υποστηρίζεται από τη δική της μονάδα συναλλαγής, το Χρόνο.

 

Το δίκτυο αυτό λειτουργεί με συγκεκριμένες προδιαγραφές και έχει τη δυνατότητα να παρέχει μέσω του Κοινωνικού Λειτουργού υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και πληροφόρησης στους ωφελούμενους του προγράμματος «Κοινωνικές Δομές για την Άμεση Αντιμετώπιση της Φτώχειας στο Δήμο Γλυφάδας», με γνώμονα την ενδυνάμωση και την κοινωνική τους ενσωμάτωση.

Χωρίς τίτλο